ტომ. 3 (2021): ხმა ქართველი ქალისა
სარედაქციო წერილი

„ხმა ქართველი ქალისას" მესამე ნომრის შესახებ

გამოქვეყნებული 2021-11-25

როგორ უნდა ციტირება

კოლეგია ს. (2021). „ხმა ქართველი ქალისას" მესამე ნომრის შესახებ. ხმა ქართველი ქალისა, 3. Retrieved from https://womensvoice.tsu.ge/index.php/WOM/article/view/3097