ტომი 2 (2018): ხმა ქართველი ქალისა
სტატიები

ჰომონაციონალიზმი თუ ჰომოსექსუალობის პროპაგანდა? 17 მაისის გეოპოლიტიკური ანალიზი

გამოქვეყნებულია 2021-12-30

საკვანძო სიტყვები

 • ჰომონაციონალიზმი,
 • ტრადიციონალიზმი,
 • რუსეთი,
 • ლგბტ უფლებები,
 • პრაიდი,
 • იმპერიალიზმი,
 • გეი ინტერნეიშენალი,
 • ტრანსნაციონალიზმი
 • ...More
  Less

ციტირების წესი

რეხვიაშვილი ა. (2021). ჰომონაციონალიზმი თუ ჰომოსექსუალობის პროპაგანდა? 17 მაისის გეოპოლიტიკური ანალიზი. ხმა ქართველი ქალისა, 2. https://doi.org/10.48614/vgw.2.2018.2498

რეზიუმე

ეს სტატია 2013 წლის 17 მაისს, ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღეს თბილისში განვითარებულ მოვლენებს შეისწავლის ტრანსნაციონალური ფემინისტური პერსპექტივიდან. ის ტრადიციების დაცვისა და ლგბტ უფლებების დისკურსების ტრანსნაციონალურ ასპექტებს აანალიზებს, და აჩვენებს, რომ 17 მაისის მშვიდობიანი დემონსტრაციის წინააღმდეგ აგორებული ძალადობრივი ტალღის გასაგებად, პირველ რიგში ტრადიციული ღირებულებებისა და სექსუალური დემოკრატიის დისკურსების იმპერიალისტური და გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა უნდა გავიაზროთ. ამისათვის, სტატიის პირველ ნაწილში სექსუალობისა და ნაციონალიზმის ურთიერთკავშირს განვიხილავ. ამ ნაწილში, განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობ ჰომონაციონალიზმის ცნებას. ჰომონაციონალიზმი, ერთი მხრივ, სექსუალური თავისუფლებების დაცვას სახელმწიფოს ეფექტურობის გასაზომად იყენებს, მეორე მხრივ კი სექსუალური თავისუფლებისათვის მებრძოლი ჯგუფების პოლიტიკასა და სტრატეგიას განსაზღვრავს მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში. სტატიის მეორე ნაწილში, ტრადიციების დაცვისა და ანტი-ლგბტ დისკურსების მსგავს იმპერიალისტურ საფუძვლებს ვაანალიზებ. განსაკუთრებულ ყურადღებას კი რუსეთის, საქართველოს ისტორიული დამპყრობლის როლის ანალიზს ვუთმობ ტრადიციონალისტური დისკურსების მხარდაჭერასა და გაძლიერებაში მის ყოფილ თუ დღევანდელ კოლონიებში.  ტრადიციონალისტთა და სექსუალური დემოკრატიის დისკურსების საქართველოს მაგალითზე განხილვით სტატია წარმოაჩენს, რომ სექსუალური პოლიტიკის ტრანსნაციონალური ასპექტების ანალიზი ჰომოფობიურ და ლგბტ-მხარდამჭერ დისკურსებს შორის კონფლიქტის გასაგებად  აუცილებელია.

ლიტერატურა / წყაროების მითითება

 1. Agathangelou, A. M. (2013). Neoliberal Geopolitical Order and Value. International
 2. Feminist Journal of Politics, 15(4), 453–476. https://doi.org/10.1080/14616742.2013.841560
 3. Aghdgomelashvili, E. (2012) Homophobic Hate Speech and Social Processes in Georgia,
 4. Situation of LGBT Persons in Georgia, WISG
 5. Alexander, M. J. (1994). Not Just (Any) Body Can Be a Citizen: The Politics of Law,
 6. Sexuality and Postcoloniality in Trinidad and Tobago and the Bahamas. Feminist Review, (48), 5–23. https://doi.org/10.2307/1395166
 7. Alexander, M. J., & Mohanty, C. T. (1996). Introduction: Genealogies, Legacies,
 8. Movements. In M. J. Alexander & C. T. Mohanty (Eds.), Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures (1 edition, pp. xiii–xliii). New York: Routledge.
 9. Bacchetta, P., & Haritaworn, J. (2011). There are Many Transatlantics: Homonationalism,
 10. Homotransnationalism. In K. Davis & M. Evans (Eds.), Transatlantic Conversations: Feminism as Travelling Theory (pp. 127–144). Routledge.
 11. Gagyi A. (2015) Why don’t East European movements address inequalities the way
 12. Western European movements do? A Journal For And About Social Movements, 7 (2), 15 - 26
 13. Grewal, I., & Kaplan, C. (1994). Introduction: Transnational Feminist Practices and
 14. Questions of Postmodernity. In I. Grewal & C. Kaplan (Eds.), Scattered Hegemonies: Postmodernity and Transnational Feminist Practices (pp. 1–35). U of Minnesota Press.
 15. Grewal, I., & Kaplan, C. (2001). Global identities: Theorizing transnational studies of
 16. sexuality. A Journal of Lesbian and Gay Studies, 7(4), 663–679.
 17. Groeneveld E. (2015). Are we all Pussy Riot? On narratives of feminist return and
 18. the limits of transnational solidarity. Feminist Theory ,16 (3), 289-330
 19. Kahlina K, (2015). Local histories, European LGBT designs: Sexual citizenship,
 20. nationalism, and “Europeanisation” in post-Yugoslav Croatia and Serbia,
 21. Women's Studies International Forum, (49), 73–83
 22. Kulpa, R. (2014a). Western leveraged pedagogy of Central and Eastern Europe: discourses of
 23. homophobia, tolerance, and nationhood. Gender, Place & Culture, 21(4), 431–448.
 24. https://doi.org/10.1080/0966369X.2013.793656
 25. Kulpa, R. (2014b). On attachment and belonging: Or why queers mourn homophobic
 26. president? Sexualities, 17(7), 781-801.
 27. Laruelle, M. (2015, May). The “Russian World”: Russia’s Soft Power and
 28. Geopolitical Imagination. Washington, DC, USA: Center on Global Interests
 29. Massad, J. A. (2007). Desiring Arabs (Reprint edition). Chicago: University Of Chicago
 30. Press.
 31. McClintock, A. (1997). “No Longer in a Future Heaven”: Gender, Race, and Nationalism. In
 32. A. McClintock, A. Mufti, & E. Shohat (Eds.), Dangerous Liaisons: Gender, Nation, and Postcolonial Perspectives (pp. 89–112). U of Minnesota Press.
 33. Mosse, G. L. (1985). Nationalism and sexuality: respectability and abnormal sexuality in
 34. modern Europe. H. Fertig.
 35. Moss K. (2014) Split Europe: Homonationalism and Homophobia in Croatia in LGBT Activism
 36. and the Making of Europe A Rainbow Europe? Ayoub P. A., Paternotte D.(eds),
 37. Palgrave Macmillan
 38. Murray, D. A. B. (2009). Homophobias: Lust and Loathing across Time and Space. Duke
 39. University Press.
 40. Nagel, J. (2002). Race, Ethnicity, and Sexuality: Intimate Intersections, Forbidden Frontiers.
 41. New York: Oxford University Press.
 42. Parker, A., Russo, M., Sommer, D., & Yaeger, P. (Eds.). (1991). Introduction. In
 43. Nationalisms and Sexualities (1 edition, pp. 1–21). New York: Routledge.
 44. Persson, E. (2015). Banning 'Homosexual Propaganda': Belonging and Visibility in
 45. Contemporary Russian Media. Sexuality & Culture, 19 (2), 256-274.
 46. Polyakova A. (2014, September, October). Strange Bedfellows: Putin and Europe’s Far Right, World Affairs
 47. Puar, J. K. (2007). Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. Durham: Duke
 48. Univ Pr.
 49. Puar, Jasbir (2013) Homonationalism as assemblage: Viral travels, affective
 50. sexualities, Jindal Global Law Review, 4(2): 23-43.
 51. Puar, J. (2013). Rethinking Homonationalism. International Journal of Middle East Studies,
 52. (2), 336–339. https://doi.org/10.1017/S002074381300007X
 53. Riabov, O., & Riabova, T. (2014). The Remasculinization of Russia: Gender,
 54. Nationalism, and the Legitimation of Power Under Vladimir Putin. Problems
 55. Of Post-Communism, 61(2), 23–35.
 56. Sabsay, L. (2012). The emergence of the other sexual citizen: orientalism and the
 57. modernisation of sexuality. https://doi.org/10.1080/13621025.2012.698484
 58. Schotten, C. H. (2016). Homonationalism, From critique to diagnosis, or, we are all
 59. homonational now. International Feminist Journal of Politics, 18(3), 351–370. https://doi.org/10.1080/14616742.2015.1103061
 60. Shekhovtsov, A. (2018). Russia and the Western Far Right: Tango Noir. Routledge.
 61. Retrieved from https://www.routledge.com/Russia-and-the-Western-Far-Right-Tango-Noir/Shekhovtsov/p/book/9781138658646
 62. Slootmaeckers, K. (2017). The litmus test of pride: analysing the emergence of the Belgrade
 63. “Ghost” pride in the context of EU accession. East European Politics, 33(4), 517–535. https://doi.org/10.1080/21599165.2017.1367290
 64. Spread of Russian-Style Anti-Propaganda Laws (2014 February), Human Rights First.
 65. Retrieved from:http://www.humanrightsfirst.org/resource/spread-russian-style-anti-propaganda-laws
 66. Stoler, A. L. (2002). Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in
 67. Colonial Rule. University of California Press.
 68. Szulc, L. (2016). Domesticating the nation online: Banal nationalism on LGBTQ websites in
 69. Poland and Turkey. Sexualities, 19(3), 304-327.
 70. Wilkinson, C. (2014). Putting “Traditional Values” Into Practice: The Rise and Contestation of Anti-Homopropaganda Laws in Russia. Journal of Human Rights, 13(3), 363–379. https://doi.org/10.1080/14754835.2014.919218
 71. რუსული წყაროებიდან ქართული მედიასაშუალებები 5 მილიონი
 72. დოლარით დაფინანსდა (2015, ივნისი), ინტერპრესნიუსი http://www.epn.ge/?id=7099