ჰომონაციონალიზმი თუ ჰომოსექსუალობის პროპაგანდა? 17 მაისის გეოპოლიტიკური ანალიზი

Authors

  • ანა რეხვიაშვილი

Keywords:

ჰომონაციონალიზმი, ტრადიციონალიზმი, რუსეთი, ლგბტ უფლებები, პრაიდი, იმპერიალიზმი, გეი ინტერნეიშენალი, ტრანსნაციონალიზმი

Abstract

ეს სტატია 2013 წლის 17 მაისს, ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღეს თბილისში განვითარებულ მოვლენებს შეისწავლის ტრანსნაციონალური ფემინისტური პერსპექტივიდან. ის ტრადიციების დაცვისა და ლგბტ უფლებების დისკურსების ტრანსნაციონალურ ასპექტებს აანალიზებს, და აჩვენებს, რომ 17 მაისის მშვიდობიანი დემონსტრაციის წინააღმდეგ აგორებული ძალადობრივი ტალღის გასაგებად, პირველ რიგში ტრადიციული ღირებულებებისა და სექსუალური დემოკრატიის დისკურსების იმპერიალისტური და გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა უნდა გავიაზროთ. ამისათვის, სტატიის პირველ ნაწილში სექსუალობისა და ნაციონალიზმის ურთიერთკავშირს განვიხილავ. ამ ნაწილში, განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობ ჰომონაციონალიზმის ცნებას. ჰომონაციონალიზმი, ერთი მხრივ, სექსუალური თავისუფლებების დაცვას სახელმწიფოს ეფექტურობის გასაზომად იყენებს, მეორე მხრივ კი სექსუალური თავისუფლებისათვის მებრძოლი ჯგუფების პოლიტიკასა და სტრატეგიას განსაზღვრავს მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში. სტატიის მეორე ნაწილში, ტრადიციების დაცვისა და ანტი-ლგბტ დისკურსების მსგავს იმპერიალისტურ საფუძვლებს ვაანალიზებ. განსაკუთრებულ ყურადღებას კი რუსეთის, საქართველოს ისტორიული დამპყრობლის როლის ანალიზს ვუთმობ ტრადიციონალისტური დისკურსების მხარდაჭერასა და გაძლიერებაში მის ყოფილ თუ დღევანდელ კოლონიებში.  ტრადიციონალისტთა და სექსუალური დემოკრატიის დისკურსების საქართველოს მაგალითზე განხილვით სტატია წარმოაჩენს, რომ სექსუალური პოლიტიკის ტრანსნაციონალური ასპექტების ანალიზი ჰომოფობიურ და ლგბტ-მხარდამჭერ დისკურსებს შორის კონფლიქტის გასაგებად  აუცილებელია.

References

Agathangelou, A. M. (2013). Neoliberal Geopolitical Order and Value. International

Feminist Journal of Politics, 15(4), 453–476. https://doi.org/10.1080/14616742.2013.841560

Aghdgomelashvili, E. (2012) Homophobic Hate Speech and Social Processes in Georgia,

Situation of LGBT Persons in Georgia, WISG

Alexander, M. J. (1994). Not Just (Any) Body Can Be a Citizen: The Politics of Law,

Sexuality and Postcoloniality in Trinidad and Tobago and the Bahamas. Feminist Review, (48), 5–23. https://doi.org/10.2307/1395166

Alexander, M. J., & Mohanty, C. T. (1996). Introduction: Genealogies, Legacies,

Movements. In M. J. Alexander & C. T. Mohanty (Eds.), Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures (1 edition, pp. xiii–xliii). New York: Routledge.

Bacchetta, P., & Haritaworn, J. (2011). There are Many Transatlantics: Homonationalism,

Homotransnationalism. In K. Davis & M. Evans (Eds.), Transatlantic Conversations: Feminism as Travelling Theory (pp. 127–144). Routledge.

Gagyi A. (2015) Why don’t East European movements address inequalities the way

Western European movements do? A Journal For And About Social Movements, 7 (2), 15 - 26

Grewal, I., & Kaplan, C. (1994). Introduction: Transnational Feminist Practices and

Questions of Postmodernity. In I. Grewal & C. Kaplan (Eds.), Scattered Hegemonies: Postmodernity and Transnational Feminist Practices (pp. 1–35). U of Minnesota Press.

Grewal, I., & Kaplan, C. (2001). Global identities: Theorizing transnational studies of

sexuality. A Journal of Lesbian and Gay Studies, 7(4), 663–679.

Groeneveld E. (2015). Are we all Pussy Riot? On narratives of feminist return and

the limits of transnational solidarity. Feminist Theory ,16 (3), 289-330

Kahlina K, (2015). Local histories, European LGBT designs: Sexual citizenship,

nationalism, and “Europeanisation” in post-Yugoslav Croatia and Serbia,

Women's Studies International Forum, (49), 73–83

Kulpa, R. (2014a). Western leveraged pedagogy of Central and Eastern Europe: discourses of

homophobia, tolerance, and nationhood. Gender, Place & Culture, 21(4), 431–448.

https://doi.org/10.1080/0966369X.2013.793656

Kulpa, R. (2014b). On attachment and belonging: Or why queers mourn homophobic

president? Sexualities, 17(7), 781-801.

Laruelle, M. (2015, May). The “Russian World”: Russia’s Soft Power and

Geopolitical Imagination. Washington, DC, USA: Center on Global Interests

Massad, J. A. (2007). Desiring Arabs (Reprint edition). Chicago: University Of Chicago

Press.

McClintock, A. (1997). “No Longer in a Future Heaven”: Gender, Race, and Nationalism. In

A. McClintock, A. Mufti, & E. Shohat (Eds.), Dangerous Liaisons: Gender, Nation, and Postcolonial Perspectives (pp. 89–112). U of Minnesota Press.

Mosse, G. L. (1985). Nationalism and sexuality: respectability and abnormal sexuality in

modern Europe. H. Fertig.

Moss K. (2014) Split Europe: Homonationalism and Homophobia in Croatia in LGBT Activism

and the Making of Europe A Rainbow Europe? Ayoub P. A., Paternotte D.(eds),

Palgrave Macmillan

Murray, D. A. B. (2009). Homophobias: Lust and Loathing across Time and Space. Duke

University Press.

Nagel, J. (2002). Race, Ethnicity, and Sexuality: Intimate Intersections, Forbidden Frontiers.

New York: Oxford University Press.

Parker, A., Russo, M., Sommer, D., & Yaeger, P. (Eds.). (1991). Introduction. In

Nationalisms and Sexualities (1 edition, pp. 1–21). New York: Routledge.

Persson, E. (2015). Banning 'Homosexual Propaganda': Belonging and Visibility in

Contemporary Russian Media. Sexuality & Culture, 19 (2), 256-274.

Polyakova A. (2014, September, October). Strange Bedfellows: Putin and Europe’s Far Right, World Affairs

Puar, J. K. (2007). Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. Durham: Duke

Univ Pr.

Puar, Jasbir (2013) Homonationalism as assemblage: Viral travels, affective

sexualities, Jindal Global Law Review, 4(2): 23-43.

Puar, J. (2013). Rethinking Homonationalism. International Journal of Middle East Studies,

(2), 336–339. https://doi.org/10.1017/S002074381300007X

Riabov, O., & Riabova, T. (2014). The Remasculinization of Russia: Gender,

Nationalism, and the Legitimation of Power Under Vladimir Putin. Problems

Of Post-Communism, 61(2), 23–35.

Sabsay, L. (2012). The emergence of the other sexual citizen: orientalism and the

modernisation of sexuality. https://doi.org/10.1080/13621025.2012.698484

Schotten, C. H. (2016). Homonationalism, From critique to diagnosis, or, we are all

homonational now. International Feminist Journal of Politics, 18(3), 351–370. https://doi.org/10.1080/14616742.2015.1103061

Shekhovtsov, A. (2018). Russia and the Western Far Right: Tango Noir. Routledge.

Retrieved from https://www.routledge.com/Russia-and-the-Western-Far-Right-Tango-Noir/Shekhovtsov/p/book/9781138658646

Slootmaeckers, K. (2017). The litmus test of pride: analysing the emergence of the Belgrade

“Ghost” pride in the context of EU accession. East European Politics, 33(4), 517–535. https://doi.org/10.1080/21599165.2017.1367290

Spread of Russian-Style Anti-Propaganda Laws (2014 February), Human Rights First.

Retrieved from:http://www.humanrightsfirst.org/resource/spread-russian-style-anti-propaganda-laws

Stoler, A. L. (2002). Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in

Colonial Rule. University of California Press.

Szulc, L. (2016). Domesticating the nation online: Banal nationalism on LGBTQ websites in

Poland and Turkey. Sexualities, 19(3), 304-327.

Wilkinson, C. (2014). Putting “Traditional Values” Into Practice: The Rise and Contestation of Anti-Homopropaganda Laws in Russia. Journal of Human Rights, 13(3), 363–379. https://doi.org/10.1080/14754835.2014.919218

რუსული წყაროებიდან ქართული მედიასაშუალებები 5 მილიონი

დოლარით დაფინანსდა (2015, ივნისი), ინტერპრესნიუსი http://www.epn.ge/?id=7099