ტომ. 3 (2021): ხმა ქართველი ქალისა
სტატიები

ფემინისტური ბრაზი ზრუნვის შრომის არაღიარებაზე

გამოქვეყნებული 2021-11-25

საკვანძო სიტყვები

 • საოჯახო ზრუნვა,
 • ზრუნვა რაღაცისთვის,
 • ზრუნვა ვიღაცისთვის,
 • პატივისცემის თანასწორობა,
 • ანდროცენტრიზმის საწინააღმდეგო პრინციპი,
 • შრომითი სივრცეების ფემინიზაცია,
 • საოჯახო სექტორი
 • ...More
  Less

როგორ უნდა ციტირება

კარაპეტიანი გ. (2021). ფემინისტური ბრაზი ზრუნვის შრომის არაღიარებაზე . ხმა ქართველი ქალისა, 3. https://doi.org/10.48614/vgw.3.2021.3091

ანოტაცია

მოცემულ სტატიაში, ვცდილობ, ვისაუბრო საოჯახო და ზრუნვით შრომაზე. პირველ რიგში, ვაკეთებ დათქმას იმასთან დაკავშირებით, რომ სტატია ვერ მოიცავს საოჯახო და ზრუნვის შრომასთან დაკავშირებულ დებატს სრულყოფილად; მიზნად ვისახავ, აღვწერო ჩემი დაკვირვებები და მათი გაანალიზებისთვის უკვე დაგროვილ ცოდნებს დავეყრდნო. ტექსტის პირველ ნაწილში, შევეცდები, გენდერული სამართლიანობის საკითხის გაშლას და მისი დახმარებით საოჯახო და ზრუნვით შრომაზე რეფლექსიას; მეორე ნაწილში, ვისაუბრებ საოჯახო და ზრუნვის შრომის შესახებ არსებული დისკუსიების მარგინალიზებულად ყოფნაზე და მის, როგორც ასეთად არსებულის მიზეზებზე.

წყაროები

 1. Ambrosini, Maurizio. 2015. ~Parenting from a distance and processes of family reunification: A research on the Italian Case.” Ethnicities (Sage Publications, Ltd.) 15 (3): 440-459. Accessed November 2020. www.jstor.org/ stable/24810955.
 2. Eldén, Sara, and Terese Anving. 2019. ~Researching Families and Paid Domestic Care.” In Nanny Families: Practices of Care by Nannies, Au Pairs, Parents and Children in Sweden, by Sara Eldén and Terese Anving, 13- 32. Bristol: Bristol University Press. doi:10.2307/j.ctvm7bbst.6.
 3. Kindler, Marta. 2011. ~Ukrainian migrant women, migrant domestic work and risk.” In A Risky Business?, by Marta Kindler, 9-18. Amsterdam University Press. Accessed 2020. doi:10.2307/j.ctt6wp75p.4.
 4. Millman, Heather L. 2013. ~Mothering from Afar: Conceptualizing Transnational Motherhood.” Journal of Anthropology (The University of Western Ontario) 21 (1). Accessed December 2020. https://ir.lib.uwo.ca/totem/vol21/iss1/8.
 5. Parreñas, Rhacel Salazar. 2017. ~The Indenture of Migrant Domestic Workers.” Women’s Studies Quarterly (The Feminist Press at the City University of New York) 45 (1/2): 113-127. www.jstor.org/stable/44474112.
 6. Shippen, Nichole Marie. 2014. CRITICAL POLITICAL THEORY AND RADICAL PRACTICE: Decolonizing Time – Work, Leisure and Freedom. Palgrave Macmillan.
 7. Ugarteche, Oscar. 2014. ~The Modern Business of War.” In The remaking of social contracts – Feminists in a fierce new world, edited by Gita Sen and Marina Durano, 70-83. London: Zed Books.
 8. Zimmerman, Mari K., Jacquelyn S. Litt, and Christine E. Bose. 2006. Global Dimensions of Gender and Carework. California: Stanford University Press.
 9. გოგბერაშვილი, ანი. 2019. შშმ ბავშვის დედად ყოფნა – ზრუნვა, როგორც ბრძოლა. თბილისი: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო. წვდომილი 2020 წლის November. http://feminismboell.org/index.php/ka/2019/07/03/shshm-bavshvis-dedad-qopna-zrunva-rogorc-brzola.
 10. დელფი, ქრისტინ, და დიანა ლეონარდი. 2016. „კვლავაც კაპიტალიზმის ნაწილი? მარქსისტულ-ფემინისტური პერსპექტივები ოჯახზე.~ თარგმანების კრებული-ში, მაია ბარქაია-ის მიერ, რედაქტირებული თამუნა ქებურია-ის მიერ, გადათარგმნილია სალომე ლაცაბიძე-ის მიერ, 82-117. თბილისი: ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC). წვდომილი 2021 წლის 25 აგვისტო.
 11. ვოგელი, ლის. 2020. „საშინაო შრომის საკითხის გადააზრება.~ სოციალური კვლავწარმოება, ქალთა შრომა და შინშრომა-ში, ლიკა ჯალაღანია-ის მიერ, რედაქტირებული მედეა იმერლიშვილი-ის მიერ, გადათარგმნილია ლაშა ქავთარაძე-ის მიერ, 76-102. თბილისი: ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC).
 12. ფედერიჩი, სილვია. 2016. „ანაზღაურება საშინაო შრომისთვის.~ თარგმანების კრებული-ში, მაია ბარქაია-ის მიერ, რედაქტირებული თამუნა ქებურია-ის მიერ, გადათარგმნილია სალომე ლაცაბიძე-ის მიერ, 73-81. თბილისი: ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC). წვდომილი 2021 წლის 25 აგვისტო.
 13. ფედერიჩი, სილვია. 2016. „ანაზღაურება საშინაო შრომისთვის.~ თარგმანების კრებული-ში, მაია ბარქაიაის მიერ, რედაქტირებული თამუნა ქებურია-ის მიერ, გადათარგმნილია სალომე ლაცაბიძე-ის მიერ, 73-81. თბილისი: EMC.
 14. ფრეიზერი, ნენსი. 2016. სახელმწიფოს მიერ მართული კაპიტალიზმიდან ნეოლიბერალურ კრიზისამდე. რედაქტირებული თამარ ცხადაძე-ის მიერ. გადათარგმნილია გიორგი ჩუბინიძე-ის მიერ. თბილისი: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო.
 15. —. 2017. ფემინიზმის თავგადასავალი. რედაქტირებული თამარ ცხადაძე-ის მიერ. გადათარგმნილი გიორგი ჩუბინიძე-ის მიერ. თბილისი: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო.