8 მარტის გაშუქება ქალთა ჟურნალებში

Authors

  • ლანა მუშკუდიანი
  • ნინო ცქიფურიშვილი

Keywords:

8 მარტი, ფემინიზმი, საბჭოთა კავშირი, ქალთა საკითხები, ქალები ინდუსტრიალიზაციასა და კოლექტივიზაციაში, პროპაგანდა, ცენზურა.

Abstract

სტატიაში დეტალურად გაანალიზებულია 8 მარტის აღნიშვნა 1920-30-იან წლებში საქართველოში. კვლევა ეყრდნობა ჟურნალ „ჩვენ გზასა“ და შემდგომში „მშრომელ ქალში“ გამოქვეყნებულ სარვამარტო სტატიებს. კვლევის თემებია: რა საკითხები შუქდებოდა ქალთა გამოცემებში, როგორ აღინიშნებოდა 8 მარტი მოცემულ პერიოდში, რა პოლიტიკური დატვირთვა ჰქონდა ამ დღეს საბჭოთა საქართველოში. ამ სტატიის მიზანია 8 მარტის კრიტიკული გადააზრება და იმ მითის დანგრევა, რომ საბჭოთა რეჟიმმა ქალებს რეალური თანასწორობა მოუტანა.

References

ნეტგაზეთი. 2014. “8 მარტი - ქალთა უფლებებსა და პრობლემებზე საუბრის დღე”. 8 მარტი //netgazeti.ge/news/29996/

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ბიოგრაფიული ლექსიკონი.

საყვარელიძე ფრიდონ, რედაქტორი: ანა ჭაბაშვილი. 1999. „პროპაგანდა“, ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი. თბილისი: დასი

სტალინური სიები საქართველოდან http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=26

სურგულაძე აკაკი, პაატა სურგულაძე, 1991. “”საქართველოს ისტორია 1783-1990 (საკითხავი წიგნი). თბილისი: საქართველოს მაცნე.

ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი, 2011. https://www.facebook.com/pg/independentfeminists/photos/?tab=album&album_id=393431294026746

ფემინისტების დამოუკედებლი ჯგუფი, 2012. https://www.facebook.com/pg/independentfeminists/photos/?tab=album&album_id=393459170690625

ფემინისტების დამოუკედებლი ჯგუფი, 2013. https://www.facebook.com/independentfeminists/photos/a.493740293995845.1073741826.393429824026893/493740320662509/?type=3&theater&hc_location=ufi

Arc, Stéphanie, 2016, “Women’s Day: the True Story of March 8th”, The French National Center for Scientific Research.

https://news.cnrs.fr/articles/womens-day-the-true-story-of-march-8th

Atwood, Lynne, 1999, “Creating the New Soviet Woman: Women’s Magazines as Engineers of Female Identity, 1922-1953”, New York: Macmillan Press Ltd.

Conquest, Robert, Richard E. Pipes and others, 2018, ”Soviet Union”, Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/place/Soviet-Union/The-U-S-S-R-from-the-death-of-Lenin-to-the-death-of-Stalin#ref42055

Fairclough, Norman, 1989, ”Language and Power”, London: Longman

Goldman Z. Wendy, 2002, “Women at the Gates: Gender and Industry in Stalin's Russia”, Cambridge University Press.

Goldman Z. Wendy, 1993, “Women, State and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 1917-1936”

Kaplan, Temma, “On the socialist origins of International Women’s Day”, Feminist Studies 11, No. 1 (1985), pp. 163-171.

Marx, Karl, 1842. “On the Freedom of Press”. https://www.marxists.org/glossary/terms/c/e.htm#censorship

Smith, Bruce Lannes, 2017¨. “Propaganda”, Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/topic/propaganda