ტომი 2 (2018): ხმა ქართველი ქალისა
სტატიები

8 მარტის გაშუქება ქალთა ჟურნალებში

გამოქვეყნებულია 2021-12-30

საკვანძო სიტყვები

 • 8 მარტი,
 • ფემინიზმი,
 • საბჭოთა კავშირი,
 • ქალთა საკითხები,
 • ქალები ინდუსტრიალიზაციასა და კოლექტივიზაციაში,
 • პროპაგანდა,
 • ცენზურა.
 • ...More
  Less

ციტირების წესი

მუშკუდიანი ლ., & ცქიფურიშვილი ნ. (2021). 8 მარტის გაშუქება ქალთა ჟურნალებში. ხმა ქართველი ქალისა, 2. https://doi.org/10.48614/vgw.2.2018.2501

რეზიუმე

სტატიაში დეტალურად გაანალიზებულია 8 მარტის აღნიშვნა 1920-30-იან წლებში საქართველოში. კვლევა ეყრდნობა ჟურნალ „ჩვენ გზასა“ და შემდგომში „მშრომელ ქალში“ გამოქვეყნებულ სარვამარტო სტატიებს. კვლევის თემებია: რა საკითხები შუქდებოდა ქალთა გამოცემებში, როგორ აღინიშნებოდა 8 მარტი მოცემულ პერიოდში, რა პოლიტიკური დატვირთვა ჰქონდა ამ დღეს საბჭოთა საქართველოში. ამ სტატიის მიზანია 8 მარტის კრიტიკული გადააზრება და იმ მითის დანგრევა, რომ საბჭოთა რეჟიმმა ქალებს რეალური თანასწორობა მოუტანა.

ლიტერატურა / წყაროების მითითება

 1. ნეტგაზეთი. 2014. “8 მარტი - ქალთა უფლებებსა და პრობლემებზე საუბრის დღე”. 8 მარტი //netgazeti.ge/news/29996/
 2. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ბიოგრაფიული ლექსიკონი.
 3. საყვარელიძე ფრიდონ, რედაქტორი: ანა ჭაბაშვილი. 1999. „პროპაგანდა“, ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი. თბილისი: დასი
 4. სტალინური სიები საქართველოდან http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=26
 5. სურგულაძე აკაკი, პაატა სურგულაძე, 1991. “”საქართველოს ისტორია 1783-1990 (საკითხავი წიგნი). თბილისი: საქართველოს მაცნე.
 6. ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი, 2011. https://www.facebook.com/pg/independentfeminists/photos/?tab=album&album_id=393431294026746
 7. ფემინისტების დამოუკედებლი ჯგუფი, 2012. https://www.facebook.com/pg/independentfeminists/photos/?tab=album&album_id=393459170690625
 8. ფემინისტების დამოუკედებლი ჯგუფი, 2013. https://www.facebook.com/independentfeminists/photos/a.493740293995845.1073741826.393429824026893/493740320662509/?type=3&theater&hc_location=ufi
 9. Arc, Stéphanie, 2016, “Women’s Day: the True Story of March 8th”, The French National Center for Scientific Research.
 10. https://news.cnrs.fr/articles/womens-day-the-true-story-of-march-8th
 11. Atwood, Lynne, 1999, “Creating the New Soviet Woman: Women’s Magazines as Engineers of Female Identity, 1922-1953”, New York: Macmillan Press Ltd.
 12. Conquest, Robert, Richard E. Pipes and others, 2018, ”Soviet Union”, Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/place/Soviet-Union/The-U-S-S-R-from-the-death-of-Lenin-to-the-death-of-Stalin#ref42055
 13. Fairclough, Norman, 1989, ”Language and Power”, London: Longman
 14. Goldman Z. Wendy, 2002, “Women at the Gates: Gender and Industry in Stalin's Russia”, Cambridge University Press.
 15. Goldman Z. Wendy, 1993, “Women, State and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 1917-1936”
 16. Kaplan, Temma, “On the socialist origins of International Women’s Day”, Feminist Studies 11, No. 1 (1985), pp. 163-171.
 17. Marx, Karl, 1842. “On the Freedom of Press”. https://www.marxists.org/glossary/terms/c/e.htm#censorship
 18. Smith, Bruce Lannes, 2017¨. “Propaganda”, Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/topic/propaganda