ტომი 1 (2017)

ხმა ქართველი ქალისა

სარჩევი

სარედაქციო კოლეგია
PDF
ლელა გაფრინდაშვილი
PDF
აია ბერაია
PDF
მაია ტაბიძე
PDF
თამარ საბედაშვილი
PDF
სალომე ცოფურაშვილი
PDF
ქეთევან ჩხეიძე
PDF
ანი ნიქაბაძე, ნათია ქარჩილაძე
PDF