ტომი 2 (2018): ხმა ქართველი ქალისა
სტატიები

ტკივილი და ბრაზი ფემინისტურ პოლიტიკაში

გამოქვეყნებულია 2021-12-30

საკვანძო სიტყვები

 • ფემინისტური თეორია,
 • ეთიკა,
 • პოლიტიკური ემოციები

ციტირების წესი

ცხადაძე თ. (2021). ტკივილი და ბრაზი ფემინისტურ პოლიტიკაში. ხმა ქართველი ქალისა, 2. https://doi.org/10.48614/vgw.2.2018.2497

რეზიუმე

სტატიაში ავტორი განიხილავს უსამართლობის გამო ბრაზის პოლიტიკური და მორალური მნიშვნელობის შესახებ დებატებს ფემინისტურ თეორიაში. ეს კითხვა ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში დაისვა ფემინისტების მიერ, ხოლო მე-20 საუკუნეში მისი ერთ-ერთი ადრეული და გავლენიანი განხილვა ვირჯინია ვულფის „საკუთარ ოთახშია“: აქ ბრაზისგან გათავისუფლება, მისი გადალახვაა მიჩნეული სწორ ფემინისტურ სტრატეგიად. ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ფემინისტმა თეორეტიკოსებმა ინტენსიურად დაიწყეს უსამართლობის გამო ბრაზისა და, ზოგადად, ემოციების პოტენციალზე ფიქრი და დაუპირისპირდნენ მათი დელეგიტიმაციისა და პოლიტიკიდან გამორიცხვის ტრადიციას. ამ დებატებში ძირითადი არგუმენტებისა და პოზიციების მიმოხილვის შემდეგ ავტორი წარმოადგენს „მორალური ბრაზის“ მნიშვნელობის შესახებ დამატებით არგუმენტებს, რომლებიც დევიდ ჰიუმის სენტიმენტალური ეთიკის ამ საკითხისთვის გამოყენებით მიიღება.

ლიტერატურა / წყაროების მითითება

 1. არისტოტელე. 2003. ნიკომაქეს ეთიკა. მთარგმნ. თამარ კუკავა. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 2. ვულფი, ვირჯინია. (1929) 2007. საკუთარი ოთახი. მთარგმნ. ლელა სამნიაშვილი. წიგნში საკუთარი ოთახი. ფემინისტური ბიბლიოთეკა, რედ. დავით გაბუნია და ირმა ტაველიძე, 123-244. თბილისი: ფონდი ტასო
 3. Ahemd, Sara. 2004. The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 4. Ahmed, Sara. 2008. “Open Forum Imaginary Prohibitions: Some Preliminary Remarks on the Founding Gestures of the ‘New Materialism’.” European Journal of Women’s Studies 15 (1): 23–39.
 5. Killing Joy: Feminism and the History of Happiness. Signs: Journal of Women in Culture and Society 35 (3): 571-594.
 6. Bargetz, Brigitte. 2012. The Distribution of Emotions: Affective Politics of Emancipation. Hypatia 30 (3): 580-596.
 7. Bell, Macalester. 2005. Woman’s Scorn: Toward a Feminist Defense of Contemptas a Moral Emotion. Hypatia 20 (4): 80-93.
 8. _______ . 2006. Review of Burdened Virtues: Virtue Ethics for Liberatory Struggles by LisaTessman. Notre Dam Philosophical Reviews 2006.06.10. Acessed on 17.03.2017 at: http://ndpr.nd.edu/news/25046/?id=6804.
 9. _______ . 2009. Anger, Virtue, andOppression. წიგნში Feminist Ethics and Social and Political Philosophy: Theorizing the Non-Ideal, ed. L. Tessman, 165-83. Dordrecht: Springer
 10. Brown, Wendy. 1993. Wounded Attachments. Political Theory 21 (3): 390-410.
 11. Burrow, Sylvia. 2005. The Political Structure of Emotion: FromDismissaltoDialogue. Hypatia 20 (4): 27-43.
 12. Campbell, Sue. 1994. Being Dismissed: The Politics of Emotional Expression. Hypatia 9 (3): 46-65.
 13. Fischer,Clara. 2016. Feminist Philosophy, Pragmatism, and the “Turn to Affect”: A Genealogical Critique. Hypatia 31 (4): 810-826.
 14. Foot, Philippa. 2003. Virtues and Vices. წიგნში Virtues and Vices: and Other Essays in Moral Philosophy, by P. Foot, 1-18. Oxford: Oxford University Press.
 15. Frye, Marilyn. 1983. The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory. Berkeley: The Crossing Press.
 16. Hemmings, Clare. 2005. Invoking affect: Cultural Theory and the Ontological Turn. Cultural Studies 19 (5): 548–67.
 17. Hochschild, Arlie Russel. 2003 (1983). The Managed Heart: The Commercialization of Feeling. Berkeley:University of California Press.
 18. Holmes, Mary. 2004. Feeling Beyond Rules: Politicizing the Sociology of Emotion and Anger in Feminist Politics. European Journal of Social Theory 7: 209–227.
 19. Hume, David. (1751) 2010. An Enquiry Concerning the Principles of Morals. The Project Gutenberg EBook. Availableat: https://www.gutenberg.org/files/4320/4320-h/4320-h.htm. Accessed March 30, 2017, 12:09 PM.
 20. Jaggar, Alison. 1989. Love and Knowledge: Emotion in Feminist Epistemology. Inquiry 32: 151-176.
 21. Koivunen, Anu. 2010. An Affective Turn? Reimagining the Subject of Feminist Theory.” წიგნში Working with Affects in Feminist Readings: Disturbing Differences, ed. Marianne Liljeström and Susanna Paasonen, 8-28. New York: Routledge.
 22. Lloyd, Geneyieve. 1984. The Man of Reason: 'Male' and 'Female' in Western Philosophy. Minneapolis:University of Minnesota Press.
 23. Lorde, Audre. 1997. The Uses of Anger. Women's Studies Quarterly 25 (1/2): 278-285.
 24. Lyman, Peter. 2004. The Domestication of Anger: The Use and Abuse of Anger in Politics. European Journal of Social Theory 7: 133–147.
 25. Lugones, Maria. 2003. Hard-to-Handle Anger. წიგნში Pilgrimages/Peregrinajes: Theorizing Coalition against Multiple Oppressions, 103-120. Lanham, Md.: Rowman&Littlefield.
 26. Lutz, Catherine. 2002. Emotions and Feminist Theories. წიგნში Querelles: Jahrbuch für Frauenforschung Band 7: Kulturender Gefühle in Mittelalter und Früher Neuzeit, ed. Ingrid Kasten, GesaStedman, Margarete Zimmermann, 104-121. Stuttgart&Weimar: Verlag J. B. Metzler.
 27. Marcus, Jane. 1978. Art and Anger. Feminist Studies 4 (1): 68-98.
 28. Narayan, Uma. 1988. Working Together across Difference: Some Considerations on Emotions and Political Practice. Hypatia 3 (2): 31-47.
 29. Nussbaum, Martha. 2001. Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions. Cambridge: Cambridge University Press.
 30. Pettigrove, Glen. 2012. Meeknessand ‘Moral’ Anger. Ethics 122 (2): 341-370.
 31. Silver, Brenda. 1991. The Authority of Anger: "Three Guineas" as Case Study. Signs 16 (2): 340-370.
 32. Spelman, E. V. 1989. Anger and Insubordination. წიგნში Women, Knowledge, and Reality, ed. A. Garry& M. Pearsall, 263-273. Winchester, MA: UnwinHyman.
 33. Strawson, Peter. 1962. Freedom and Resentment. Proceedings of the British Academy 48: 1-25.
 34. Tessman, Lisa. 2005. Burdened Virtues: Virtue Ethics for Liberatory Struggles. NewYork: Oxford University Press.
 35. Walker, Margaret Urban. 2004. Resentment and Assurance. წიგნში Setting the Moral Compass: Essays by Women Philosophers, ed. Cheshire Calhoun, 145-160. Oxford&NewYork: Oxford University Press.
 36. Zembylas, Michalinos. 2007. Mobilizing Anger for Social Justice: The politicization of the Emotions in Education. Teaching Education 18 (1): 15–28.
 37. Zwerdling, Alex. 1983. Anger and Conciliation in Woolf's Feminism. Representations 3: 68-89.