ხმა ქართველი ქალისა

“ხმა ქართველი ქალისა” არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გენდერის კვლევების ინსტიტუტის მიერ შექმნილი სამეცნიერო-პუბლიცისტური  ჟურნალი, რომელიც დაარსდა იმავე სახელწოდების ფემინისტური გაზეთის ასი წლისთავთან დაკავშირებით. გაზეთი” ხმა ქართველი ქალისა” ქუთაისში გამოცემოდა 1917-1918 წლებში ფემინისტის, საზოგადო მოღვაწისა და პუბლიცისტის კატო მიქელაძის თაოსნობით. სამეცნიერო-პუბლიცისტური ჟურნალი გამოდის წელიწადში ორჯერ და ქმნის პლატფორმას თანამედროვე, ადგილობრივი ფემინისტური, ინტერდისციპლინარული აკადემიური ნააზრევის ხელშეწყობისა და განვითრებისთვის. გენდერის კვლევის სასწავლო საგნების ინტეგრაცია უნივერსიტეტში არსებულ სასწავლო პროგრამებსა და კვლევებში, უნივერსიტეტის სტუდენტების, პროფესორების, ადმინისტრაციული პერსონალისა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული უთანასწორობის პრობლემებისა და მათი დაძლევის გზების შესახებ.


ტომი 2 (2018): ხმა ქართველი ქალისა

სარჩევი

სარედაქციო კოლეგია
PDF
თამარ ცხადაძე
PDF
ანა რეხვიაშვილი
PDF
ლიკა ჯალაღანია
PDF
აია ბერაია
PDF
ლანა მუშკუდიანი, ნინო ცქიფურიშვილი
PDF
მარიამ ჭანჭალეიშვილი
PDF
სალომე ქინქლაძე
PDF